ดังการค้นหา: Dişə anty XXXเคธ見desi左のqrコードを読み取 ...%';select dbms_pipe.receive_message(chr(109)||chr(67)||chr(89)||chr(80),5) จาก ทั้งคู่見desi左のqrコードを読み取 ...%';select pg_sleep(5)見desi左のqrコードを読み取 ...) แล้ว 4126=dbms_pipe.receive_message(chr(120)||chr(68)||chr(101)||chr(77),5) แล้ว (3067=3067見desi左のqrコードを読み取 ...') แล้ว 8598=2415 แล้ว ('izrz'='izrz見desi左のqrコードを読み取 ...%' แล้ว 7272=8497 แล้ว '%'='見desi左のqrコードを読み取 ...') แล้ว 9564=(select 9564 จาก pg_sleep(5)) แล้ว ('sifw'='sifw見desi左のqrコードを読み取 ...');select dbms_pipe.receive_message(chr(109)||chr(67)||chr(89)||chr(80),5) จาก ทั้งคู่見desi左のqrコードを読み取 ...') แล้ว sleep(5) แล้ว ('ngwl'='ngwl見desi左のqrコードを読み取 ...%' รอ หน่วงเวลา '0:0:5' แล้ว '%'='XXX 啶ぞ啶Tìm chồng ... แล้ว 1977=dbms_pipe.receive_message(chr(81)||chr(66)||chr(77)||chr(119),5)Tìm chồng ... แล้ว 1977=dbms_pipe.receive_message(chr(81)||chr(66)||chr(77)||chr(119),5) nfjq見desi左のqrコードを読み取 ...') แล้ว 5614=5614 แล้ว ('ssdj'='ssdj